Cookies Policy

Uppdaterad 1 maj 2023


Cookiepolicy
Webbplatsen, www.fixkalle.se, använder cookies. I denna policy anges vad de

används till samt hur de kan raderas.

§ 1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplatsanvändares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplats besökare.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.

§ 2. Användning av cookies

Vi använder både tidsbegränsade cookies och sessionscookies.

a) Tidsbegränsade cookies

Följande informations sparas i form av tidsbegränsade cookies: Namn, adress

Användningen av tidsbegränsade cookies sker till följande syften: Vi använder cookie for att förbättra användarupplevelse.

b) Sessionscookies

Följande information sparas i from av sessionscookies: Språk

Användning av sessionscookies sker till följande syften:
Vi använder cookie for att förbättra användarupplevelse.

Senast uppdaterad 1 maj 2023

c) Tredjeparts-cookies

Vi använder tredjepart-cookies enligt följande: Facebook, meta, Instagram, Visma, Creditsafe.

§ 3. Samtycke

a) Inhämta samtycke

När en cookie är att klassas som en personuppgift måste ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare innan den kan användas. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:
Samtycke hämtas genom att trycka knappen bekräftar

b) Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket till användning av cookies är giltigt i tre månader.

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.

c) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Om du inte godkänner cookie måste omedelbart lämna webbplatsen.

d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs över telefon på telefonnummer 08-6300608.